Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Ganimet

Hz. Abdullah bin Cahş (r.a.) Peygamber Efendimizin halası Ümeyme’nin oğluydu. İlk Müslümanlardandı. Mekke’de hayli eza, cefa ve sıkıntı çekmiş, önce Habeşistan’a bilahere de  Medine’ye hicret etmişti. Medine’de Resûlullah’ın yanıbaşında bulunuyor, verilen her vazifeyi canla başla yerine getiriyordu. Peygamberimiz bir gün kendisine şöyle buyurdu:

“Yarın sabah okunu, yayını, kılıç ve teçhizatını alarak yanıma gel!” 

Hz. Abdullah  ertesi gün sabah  namazında hazırlığını yapmış ve Peygamber Efendimizin hâne-i saadetinin kapısı önünde emrini beklemeye başlamıştı.  Peygamberimiz, onun gibi bazı sahabelere daha aynı şekilde hazırlık yapmalarını emretmişti. Bu şekilde meydana gelen askerî müfrezenin  başına Hz. Abdullah’ı geçiren Peygamber Efendimiz yolda açmaları için bir de mektup vermişti. Mektupta neler yapacakları birer birer sıralanıyordu.

Emir şuydu: Müslümanlara saldırmak üzere hazırlık yaptıkları öğrenilen Kureyşlilerin durumu keşfedilip tetkik edilecekti.

Yola çıkan birlik bir müddet sonra Kureyş’e ait bir kafile gördü. Bu kafile savaş için hazırlık gören Kureyşlilere malzeme ve erzak taşıyordu. Hz. Abdullah bu düşman kervanına baskın yaparak bütün mallarını ele geçirdi. Esirler ve ganimetlerle birlikte Medine’ye döndü. Bu seriyyede ele geçen ganimet Müslümanların aldıkları ilk ganimettir.