Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Gazâ

Peygamber Efendimizin (asm) bizzat katılıp idare ettiği askerî harekâtlara “Gazâ”, “Gazve” gibi isimler verilmiştir.

İlk Gazâ’ya Hicretin ilk yılında Safer ayının başında (Hicrî senenin ikinci ayı) çıkılmış, Ebva ve Veddan’a gidilmiştir.

Peygamber Efendimiz, Kureyş müşrikleriyle karşılaşmak ve Damre bin Bekr oğulları kabilesi ile bir anlaşma yapmak istemişti. Bu ilk gazvede müşriklerle karşılaşılmamış, fakat Damre oğulları kabilesiyle anlaşma yapılmıştır.

Bu gazvede Ebva ve Veddan mevkilerine gidildiği için, ilk gazve “Ebva ve Veddan Gazvesi” diye anılır.

Peygamber Efendimiz, gazaya çıkarken Medine’de yerine vekil olarak Ensar’dan Hz. Sa’d bin Ubâde’yi (1) bıraktı. Bu gazâya 65 muhacir iştirak etti.

Resûlullah’ın sancağını Hz. Hamza taşıyordu. Damre oğulları kabilesinin seyyidi Manşiy bin Amr’la yapılan yazılı anlaşmaya göre; ne Peygamberimiz onlarla, ne de onlar Peygamberimizle çarpışacak, ne de birbirlerinin düşmanlarına yardımcı olacaklardı. 

Besmele ile başlayan bu anlaşma metni şöyledir:
“Bu, Muhammed Resûlullah (s.a.v.) tarafından Damre oğullarına verilen yazıdır.

“Onların malları ve canları emniyettedir. Allah’ın dinine karşı çarpışmadıkça, onlar, Peygamberden yardım görecekler, deniz, bir kıl parçasını ıslatabilecek suya malik olduğu müddetçe, buna riâyet olunacaktır. Peygamber de onları yardıma dâvet ettiği zaman, onlar, dâvete katılacaklardır. Bu, onlara Allah’ın ve Resûlünün bir ahid ve emânıdır.”

Peygamber Efendimizin ilk gazâsı iki hafta sürmüştür.