Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Hâkim

İslâm tarihinde ilk hâkim, Hz. Ali’dir (ra). Peygamber Efendimiz tarafından bu göreve getirilmiştir.

Medine’de ilk zamanlarda bu görevi Peygamber Efendimiz tek başına yapmakta ve Kur’an-ı Kerim’in hükümlerine göre suçlu ile suçsuzu ayırmaktaydı.

İslâmiyet süratle yayılıyordu. İşte o vakit Peygamber Efendimiz (asm) idârî ve adlî işler için bazı sahabeleri de vazifelendirdi. O sırada Hz. Ali, sırf adlî vazife ile tayin edilen ilk hâkim oldu.

Hz. Ali, hakimliğe getirildiğini öğrenince bir tereddüt geçirmişti. Çünkü daha önce böyle bir görevde hiç bulunmamıştı. Endişesini şöyle açıkladı:

“Yâ Resûlullah! Beni her bakımdan bilgili bir topluluğa hâkim tayin ediyorsun; halbuki ben gencim. Adlî idare ve muhakeme usulü hakkında her hangi bir bilgim yoktur.”

Peygamber Efendimiz, bunun üzerine, Hz. Ali’ye şöyle  duâ etti:

“Allah’ım, bu gencin dilinin belagatını arttır. Kalbini hidayetten ayırma ve gayesine ulaştır.”

Resûlullah, bu duâdan sonra Hz. Ali’ye göreviyle ilgili olarak şu nasihatta bulundu:

“İki tarafı da dinlemeden hükmetme; bu, alınması gereken kararı tayin etmede sana daha elverişlidir.”

Her muhakemede bu nasihatı göz önünde bulundurduğunu belirten Hz. Ali, daima kararlarında isabet etmiştir. Haklıyı, haksızı ustalıkla ayırmasını bilmiş ve Müslüman hâkimlere örnek olmuştur.

Hülefâ-i Râşidin devrinin ilk hâkimi ise Hz. Ömer’dir. İlk halife Hz. Ebu Bekir tarafından tayin edilmiştir. Hz. Ömer’in hâkimlik devri, adâlet tarihine altın harflerle yazılmıştır. Vazifesinin ilk yılında kendisine hiçbir dâva gelmemiştir. Bu, o devirde cemiyetin ve insanların ne kadar mükemmel olduğunu gösteren bir misaldir.