Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni

İlk İslâm devleti, Peygamber Efendimizin Medine’ye gelişinden sonra kurulan devlettir. Bu devlet, esaslarını Kur’an-ı Kerim’den alan kanunlarıyla, ordusuyla, idarecisi ve danışma meclisiyle  mükemmel bir devletti.

Hicretin birinci yılında Peygamber Efendimiz, Medine halkının temsilcilerini topladı (Bunlar arasında Yahudiler de vardı). Onlarla birlikte bu şehirde huzur içerisinde yaşamanın temel prensiplerini tesbit etti. Bu prensipler maddeler halinde yazıldı ve derhal yürürlüğe konuldu. 

Bazı tarihçiler, 52 maddeden meydana gelmiş olan bu ilk içtimâî anlaşma metnine “Medine Vesikası” ismini vermiştir. Bu metin, sadece Mü’minlerin hukukunu değil, Medine’de yaşayan gayr-ı müslimlerin de hukukunu düzenliyor ve onları da İslâm hukukunun himayesi altına alıyordu.

Bu anlaşma metnindeki hükümlere göre, gayr-ı müslim halk ile siyâsî ve askerî sahada işbirliğine gidilmişti. Buna göre; gayr-ı müslimlerin temel hak ve hürriyetleri, ilk İslâm devletinin himâyesine veriliyor, buna karşılık, gayr-ı müslimler de ortak düşmanlara karşı, Müslümanlarla birlikte hareket etmeye söz veriyorlardı. Ne var ki sonradan Yahudiler bu hükümleri çiğnemişlerdir. Mekke Müşrikleri Medine’yi muhasara ettiğinde, onlarla işbirliği içerisine girmiş, hatta Müslümanlar savaş halindeyken, Medine’nin bir mahallesindeki evde toplanmış kadınlara ve çocuklara saldırmaya yeltenmişlerdi. 

Bunun adı “vatana ihânet”ti, hâinlikti. Bu bakımdan Hendek muharebesi müşriklerin kaçıp gitmesiyle neticelenir neticelenmez, Peygamber Efendimiz (asm) Cenab-ı hakkın emri üzerine Benî Kurayza yahudileri üzerine sefere çıkmıştı. Neticede yahudiler hâinliklerinin cezasını çekmiş ve önce Medine ve civarından sonradan bütün Arabistan’dan ve İslam diyarlarından sürülmüşlerdir.

Bütün hukukçuları da hayran bırakan ve Müslümanların hâkim durumda olduklarında ne kadar âdil ve müsamahalı davranacaklarını belirten bu yazılı metnin hükümleri nesholmuştur. Bu metin, o günkü şartlara göre ve Medine esas alınarak yapılmış bir anlaşmadır. Onun yerine Kur’an-ı Azimüşşan’ın bütün insanlığı  kucaklayacak  cihanşümul hükümleri kıyâmete kadar câri olmak üzere bâkî  kalmıştır.