Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Muhacir

Hicret, yani göç, aslında hüzün veren bir hâdisedir. Fakat bu göç Allah rızası için, Hak din İslâmı yaymak ve en iyi şekilde yaşamak için olursa insana müjde gibi gelir.

İslâm tarihinde ilk muhacir (göç eden kimse), Hz. Osman ve hanımı, Peygamber Efendimizin kızı Hz. Rukiyye’dir. 

O sıralar müşriklerin Müslümanlar üzerindeki baskıları günden güne artmaktaydı. İşkenceler, hakàretler dayanılır gibi değildi. Peygamber Efendimiz, Peygamber oluşunun beşinci yılında, inananlara yapılan işkencelerin artması üzerine onları topladı.

“Siz, bâri yeryüzüne dağılın! Yüce Allah, sizi yine toplar!” buyurdu. Resûlullah, sahabelere Habeşistan’a göç etmelerini söyledi. Göç için izin alanlardan 10’u erkek, 5’i kadın olmak üzere 15 kişilik ilk muhacir topluluğu, bir gece gizlice Mekke’den ayrıldı.

Hz. Osman, hanımıyla birlikte, herkesten önce Mekke’den çıkmıştı. Peygamber Efendimiz bunun üzerine:

“Lût Peygamberden sonra, ailesini yanına alıp Allah yolunda hicret eden ilk insan, Osman’dır!” buyurdu.

Milâdî takvime göre 615 yılının Recep ayında gerçekleşen ilk hicrette, ilk muhacir, Hülefâ-i Râşidin’in üçüncüsü, Zinnûreyn Hz. Osman ve hanımıdır.

İlk muhacirler, bütün mallarını, mülklerini terk ederek, inançlarını serbestçe yaşayacakları bir ülkeye gitme fedakârlığını göstermişlerdir. Düşünürsek bunun hiç de kolay bir hareket olmadığını hemen anlarız. Çünkü onlar sadece mallarından, topraklarından, komşu ve akrabalarından ayrılmamakta, doğup büyüdükleri memleketlerinden de ayrılmaktadırlar. Üstelik bu yolculuğun ne getireceğini de bilmiyor, sadece Allah’a ve Peygamberine güveniyorlardı.