Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Müslüman Erkek

Hz. Ebubekir dürüstlüğüyle, örnek ahlâkıyla tanınmıştı. Herkes kendisini sevip sayıyordu.

Ticaretle meşgul olan Hz. Ebubekir, Yemen seyahatinden dönünce, müşriklerin çok telaşlı olduğunu gördü. Kendisini karşılayan Kureyşliler şöyle diyordu:

“Ey Ebubekir! Ebu Talib’in yetimi, Peygamber olduğunu iddiâ ediyor. Arada sen olmasaydın beklemez, onun işini bitirirdik! Artık, sen o dostuna git, ne edeceksen et!”

Allah Resûlünün candan dostu olan Hz. Ebubekir şöyle dedi:

“Bu sözleri kendisinden mi işittiniz?” 
Kureşyliler: “Evet kendisinden işittik!”

Bu cevabı alan Hz. Ebubekir hiç tereddüt etmedi:
“O söylemişse doğrudur” dedi. “Çünkü o hiç yalan söylemez.”

Müşrikleri üzen ve telaşlandıran bu haber kendisinin kalbine huzur vermiş, içini sevinçle doldurmuştu.  Kureyşlilerin cephe aldıkları olay, aslında insanlık için en büyük müjdeydi.

Hz. Ebubekir, işin aslını, esasını hemen öğrenmek için, evine bile uğramadan Peygamber Efendimizin yanına gitti ve sordu:

“Ya Ebel Kasım! (Ey Kasım’ın babası) Sen, kavminin topluluklarından ayrılmışsın. Onların baba ve atalarının gidişatını kınıyor, dinlerini yeriyormuşsun, öyle mi?”

Peygamber Efendimiz ne zamandır bu ânı bekliyordu. Sevgili arkadaşı Hz. Ebubekir, İslâmiyeti ilk bildirmek istediği kişiler arasındaydı. Ancak. Hz. Ebubekir uzun zamandır seyahatteydi. Yeni dönmüştü. Şimdi kendisine İslâmiyetin ne olduğunu soruyordu. Kâinatın Efendisi şöyle dedi:

“Ey Ebubekir! Ben Allah’ın Resulüyüm! İnsanları, bir olan Allah’ı tanımaya dâvet ediyorum!”

Hz. Ebubekir, başka hiçbir şey sormadan derhal Müslüman oldu. İki candan arkadaş birbirlerine sarıldılar...

Hz. Ebubekir zengindi. Müslüman olduktan sonra, bütün malını, servetini İslâma bağışladı. Bu yüzden yürek parçalayıcı işkencelere uğradı. Fakat o her türlü işkenceye dayandı. Her zaman aklında Peygamber Efendimiz vardı.

Uğradığı işkencelerden sonra kendisine nasıl olduğunu soranlara o:
“Resûlullah ne yapıyor, ne haldedir?” diye soruyordu. Peygamber Efendimizin iyi olduğunu öğrenince bütün acılarını unutuyordu.

İlk Müslüman erkek olan Hz. Ebubekir, cennetle müjdelenenler arasında yer almıştır. Bunlara “Aşere-i Mübeşşere” denir. Hz. Ebubekir aynı zamanda İslâmın ilk halifesidir.