Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Şehid-İlk Şehide

İslâm tarihinde Allah yolunda şehid olan ilk Mü’min Hz. Yasir, ilk şehide de hanımı Hz. Sümeyye’dir.

Hz. Yasir (ra), ilk Müslümanlar arasındaydı. Aslen Mekkeli değildi. Yemen’den gelmiş, Mekke’ye yerleşmişti. Bu bakımdan, İslâmiyeti kabul ettikten sonra, Mekke müşriklerinin zulmü karşısında tamamen yalnız kaldı.

Müşrikler, Hz. Yasir’e ve ailesine korkunç işkenceler yaptılar. İslâmiyetten vazgeçirmeğe çalıştılar. Fakat, kalblerinde İslâmın nuru tutulmuş olan Yasir ailesinin iki ferdi, (baba Yasir ile anne Sümeyye) dâvâlarından vazgeçmediler.

Kızgın güneş altında, taşlar üzerine yatırılarak yapılan bütün işkencelere dayandılar. Kırbaçlanmaya aldırmadılar. Müşrikler, “İslâmdan dönerseniz serbest bırakırız” dediklerinde onlar:

“Hayır! Aslâ!” diyorlar, atılan her tekme, savrulan her yumruktan sonra gönülden şehadet getiriyorlardı:

“Eşhedü enlâ ilâhe illallah. Ve eşhedü enne Muhammeden abdühû ve resûlühû.”

Sonunda Hz. Yâsir dayanamadı. Uğradığı işkenceler onu bitirdi. Ruhunu Allah’a teslim etti. İlk şehid unvanıyla Rabbine kavuştu. Daha sonra çok yaşlı ve zayıf olan zevcesi Hz. Sümeyye de, Ebû Cehil’in mızrak darbeleri ile şehid oldu.

Bu iki kahraman insan, imanları uğruna seve seve canlarını fedâ eden şehidlerin öncüleri oldular.

Müşrikler kana doymamışlardı. Hz. Yasir’in oğulları Abdullah ve Ammâr’ı yakaladılar. Onlara da korkunç işkenceler uyguladılar. Abdullah (r.a.) yerden yere çalındı. Ammâr’a (r.a.) daha beteri yapıldı. Demir gömlek ateş gibi kızararak vücudunu yaktı, iliklerini eritti. Ama onlar, bütün işkencelere dayandılar. İnançlarından aslâ vazgeçmediler.

Bu iki kardeş daha sonraları Medine’ye hicret etmiş ve ömürlerinin sonuna kadar gece gündüz Kur’an hakikatlerini anlatmak için gayret göstermişlerdir.