Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman

Hz.Sa’d bin Ebi Vakkas, Müslümanların yedincisiydi. İslâmiyeti en yakınlarına tebliğ ediyordu. Bu suretle kardeşi  Âmir de Müslüman olmuştu. İslâmiyeti kabul edenlerin günden güne artması Mekke müşriklerinin öfkesini daha da arttırıyordu. Onlar akılları sıra hakkın önüne işkencelerle geçebileceklerini zannediyor ve sayıca çok az olan Müslümanlara her fırsatta işkence ediyor, çeşitli hakáretlerde bulunuyorlar, rahatça ibadet etmelerine müsaade etmiyorlardı. Hz. Sa’d bin Ebi Vakkas ve diğer sahabeler de ibadet yapmak için tenha yerlere, ıssız vadilere gitmeye başlamışlardı.

Bir gün, Hz.Za’d, Said bin Zeyd, Habbab bin Eret ve Ammar bin Yâsir ile birlikte Ebû Lüb vadisine gitmişlerdi. Abdest alıp namaza durdukları bir sırada müşriklerden bir   grup onları görüp yanlarına geldi. Onlarda alay etmeye yaptıkları ibadetin mânasız olduğunu söylemeye başladılar. Söyledikleri sözlere tahammül etmek mümkün değildi. Hz.Sa’d, gözünü daldan budaktan esirgemeyen bir yiğitti. 

Müşriklerin sözlerine tahammül edemedi. Eline geçirdiği bir deve kemiği ile onları uzaklaştırmak istedi. Müşrikler  geri çekilmeyip saldırınca da niyetinin ne kadar ciddi olduğunu göstermek için kavga esnasında birinin kafasına vurup kanattı. Diğer sahabelerin de kavgaya karışması üzerine müşrikler kaçmaya başladı. Bu hâdise  üzerine Hz. Sa’d, Allah yolunda ilk kan akıtan Sahabi olmak şerefini kazandı.

Hz.Sa’d daha sonraları savaşlarda Peygamber Efendimizin yanıbaşında yer aldı. Ok atmasıyla mâhirdi. Uhud savaşının en şiddetli anında, bizzat Peygamberimiz kendi mübarek elleriyle Hz. Sa’d’a ok veriyor ve “At Sa’d, at! Anam babam sana feda olsun!” diye iltifatta bulunuyordu.

Hz. Sa’d ömrünün sonuna kadar, bazan sade bir nefer, bazan bir kumandan olarak cihad meydanlarında at koşturdu. “İran Fâtihi” olarak tarihe geçti.