Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler

 Medine’de İslâmın nûru süratle yayılmaktaydı. İlk Akabe biatından bir sene sonra, bu defa 73’ü erkek, ikisi kadın 75 kişilik bir heyet Resûlullah Efendimizle görüşüp sohbet etmişlerdi. Resûlullah onların içerisinden on iki kişi seçti. Bu  on iki kişinin temsilcisi de Hz. Esad bin Zürâre idi. Bu sahebeler diğer Medinelilere, Resûlullah’a yapacakları bîatın ehemmiyetini anlatıyorlardı.

Peygamber Efendimizi koruyacaklarına, İslâm dâvasına canla başla sahip çıkacaklarına dair söz veren ve Peygamberimize bîat eden Medineli Müslümanlar geri döndüklerinde, Medine ahâlisine İslâmiyeti tebliğ etmeye başladılar. Esad bin Zürare de Medineli Müslümanlara hem vakit namazlarını, hem de Cuma namazını kıldırıyordu.

Hz. Esad, Peygamberimizin hicretinden kısa bir müddet sonra rahatsızlandı. Peygamberimiz de bu Sahabisini ziyarete gitti, onun için duâ etti. Esad (r.a.) hastalıktan kurtulamayarak vefat etti. Cenazesini bizzat Peygamber Efendimiz yıkadı, neamazını kıldırdı. Hz. Es’ad bin Zürâre  Baki’ kabristanına defnedildi. Böylece Ensar’dan bu kabristana defnedilen ilk sahabe olmuş oldu.

Osman bin Maz’un (r.a.) İslâmiyeti ilk kabul edenlerdendi. Müşriklerin dayanılması çok zor işkencelerine ve hakàretlerine maruz kalmış, Peygamberimizin (asm) tavsiyesi üzerine Habeşistan’a hicret etmiş, Kureyşlilerin İslâm’a girdikleri şeklinde yanlış haber  üzerine Mekke’ye dönünce eskisinden de beter işkencelere uğramıştı. İşkenceler dayanılmaz hal alınca bir grup Müslümanla birlikte Medine’ye hicret etti. Böylece, bütün malını, servetini, memleketini  geride bırakarak Allah rızası için ikinci defa hicret edenlerden olmuştu.

Son derece hayalı, takva sahibi biri olan Osman bin Maz’un (r.a.), Hicretin ikinci senesinde vefat etti. Cenazesiyle bizzat Peygamber Efendimiz meşgul oldu. Muhacirlerden Baki’ Mezarlığına defnedilen ilk sahabe  Osman bin Maz’un’dur. Defni esnasında Peygamberimizin şu hitabına mazhar olmuştur:

“Ne mutlu sana, dünyalık olarak hiçbir şey bırakmadan gittin. Osman bin Maz’un bizim en güzel, en iyi selefimizdir.”