Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

Cemaatle İlk Teravih Namazı

Teravih namazları cemaatle kılınmağa, Hz. Ömer’in (ra) hilafeti esnasında başlanılmıştır. Günümüzde de cemaatle kılınmaktadır.

İlk Ramazan orucu tutulduğu ayda Peygamber Efendimiz, geceleri teravih namazı kılmağa başlamıştır. Ashap da Peygamber Efendimize uyarak teravih namazını kılmıştır. Birinci günden sonra, sahabeler,  teravih namazını diğer sahabelere de duyurmuştur. Peygamber Efendimiz ilk cemaatle kılınan teravih namazının ardından iki gün daha cemaate imam olarak teravih namazını kıldırdı. Üçüncü gece mescid dolup taştı. Hele dördüncü gece mescidin cemaatı almaz hale geldiği görüldü. Bunun üzerine  Resûlullah, teravih namazını kıldırmak için, cemaatın yanına çıkmadı. Sabah namazını kıldırdıktan sonra, sahabelere dönerek şöyle buyurdu:

“Malumunuz olsun ki; sizin, cemaatle teravih namazı kılmak hususunda yaptığınızı gördüm. Beni, sizin yanınıza çıkmaktan alıkoyan ancak, bu namazın size farz kılınacağı, sizin de onun edâsında acze düşeceğiniz, günâha gireceğiniz hakkındaki korkudur.”

Hz. Ömer devrine kadar, teravih namazı, evlerde ve mescitlerde cemaat olunmadan kılındı. Bir gün Halife Ömer, Ramazan ayında mescide geldiğinde, Mü’minlerin kendi başlarına ve dağınık bir halde teravih namazı kıldıklarını gördü. Daha sonra teravihin cemaatle kılınmasını söyledi ve Hz. Übey bin Kâb’ı (r.a.) imam tayin etti.

Hz. Ömer, bundan sonra, başka bir günde mescide gelip, mü’minlerin cemaat halinde teravih namazını kıldıklarını görünce;

“Ne güzel âdet oldu!” dedi.

İşte o gün bugündür teravih namazı, Ramazan ayının alâmetlerinden (işaretlerinden) oldu. İslâm âleminin her köşesinde teravih namazı cemaatle kılındı. Ramazan ayında camiler tıklım tıklım dolup taştı...