Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk Cami

“Namaz kılınan yer” mânâsının yanında, ilim tahsil edilen, Müslümanların bir araya toplandıkları, İslâma hizmet için görüşmeler yaptıkları yer mânâları da düşünüldüğünde, ilk cami, Peygamber Efendimizin Medine’de yaptırdığı camidir. “Mescid-i Nebevi” diye de bilinir.

Resûlullah (asm) Medine’ye hicret (göç) etmişti. O sıralarda Medine’de cami yoktu. Peygamber Efendimiz bir cami yaptırmaya karar verdi.  Camiyi, Medine’ye geldiğinde, devesinin çöktüğü yerde yaptıracaktı. Bu arsa, Neccâr oğullarından Sehl ile Süheyl’indi. Babaları vefat etmişti. Kimseleri yoktu. 

Bu yüzden Peygamber Efendimiz, arsanın parasını ödemek istedi. Ama iki kardeş, ücret istemediklerini arsayı bağışladıklarını söylediler. Peygamber Efendimiz bu teklifi kabul etmedi. Muhtaç durumdaki yetimlere, arsalarının bedelini ödemekte ısrar etti. Arsanın bedelini Hz. Ebubekir ödedi ve derhal cami yapımı hazırlıklarına başlanıldı.

M. 623 tarihinde yapılan Mescid-i Nebevi’de Peygamber Efendimiz de çalıştı, kerpiç taşıyarak yardımcı oldu.

Mescidin ilk şekli, dört duvar, bir mihrab ve üç kapıdan ibaretti. Camiin yanına Ezvâc-ı Tahirat (Peygamberimizin hanımları) için odalar yapıldı. Ayrıca camiin etrafına evi ve kimsesi olmayanların barınmaları için de sofa (suffe) yapıldı. Bu sofada, ilim tahsil eden ve hayatını İslâmı öğrenip anlatmaya adayan sahabeler otururdu. Bunlara “Ashab-ı Suffe” denildi.

Mescid ilk şekliyle, yaklaşık olarak 80 metre eninde ve uzunluğunda kare biçiminde inşa edilmişti. Yüksekliği de ortalama 3,5 metre kadardı.

Mescid-i Nebeviyye’nin mihrabı “Mescid-i Aksa” tarafındaydı. Yani o zaman kıblesi Mescid-i Aksa idi. Hicretin ikinci yılında 15 Receb (M. 624)’de kıble Allah’ın emriyle Kâbe oldu. Camiin mihrabı da değiştirildi.