Müsbet hareket ve ezandaki da‘vet Molla Muhammed el-Kersî kimdir? İlk Şehid-İlk Şehide İlk Seriyye-İlk Sancak İlk Müslüman Olan Devlet Reisi İlk Müslüman Köle İlk Müslüman Erkek İlk Müslüman Çocuk İlk Muhacir İlk Kur’an-ı Kerim Hocası İlk İslâm Devleti-İlk içtimâî anlaşma metni İlk Hâkim İlk Hac İlk Gazâ İlk Ganimet İlk emir İlk Eğitim Kuruluşu İlk Cami İlk Abdest-İlk Namaz-İlk Cemaatle Namaz Cenaze evine gönderilen ilk yemek Cemaatle İlk Teravih Namazı Bakî Kabristanına defnedilen ilk sahabeler Allah yolunda kan akıtan ilk Müslüman İSLAM'DA İLKLER İLİM NEDİR? ALİM KİME DENİR? İCTİHÂD NEDİR NASIL YAPILIR KİMLER YAPABİLİR? HZ.MEHDÎ SİYÂYASETİ TAM DÎNDAR ÎSEVÎLERE BIRAKACAK HZ. ÎSÂ (AS) BİZZAT GELECEK Mİ? HÜSN-İ ZANLA ME’MÛRUZ NE DEMEKTİR? HİLAFET NEDİR ? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL HARB’DE ZARÂR GÖREN MASUMLARIN DURUMU HAK NEDİR NAZAR-I İLÂHÎDE ANLAMI NEDİR? HAK MESLEK NEDİR? DİNDE ZORLAMA YOKTUR NE DEMEKTİR? CİHÂD VAZİFESİ KİMDEDİR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BİZ MUHABBET FEDÂİLERİYİZ NASIL ANLAŞILMALI? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? BAZI MERÂKLI SUALLERİN CEVAPLARININ ŞERHİ ÂHİRZAMÂNDA ÎSEVÎLERLE İTTİFÂK OLACAK MI? 1971 FİTNESİNİN MAHİYETİ HAK MESLEK NEDİR? RİSÂLE-İ NUR HER ŞEYE KÂFİ MİDİR? HAK NEDİR? NAZARI İLAHİDE ANLAMI NEDİR? RİSÂLE-İ NÛR’UN HOCASI, R. NÛR’DUR MEHDİYET CEREYANI NEDİR? MEYVE’NİN 4. MES’ELESİNİN İZAHI RİSÂLE-İ NÛR OKUYAN HERKES EHL-İ NECÂT MIDIR? CEHENNEM EBEDÎ MİDİR? BEDÎÜZZAMÂN HAZRETLERİNİN VÂRİSLERİ KİMLERDİR? HAYR-I KESÎR İÇİN ŞERR-İ KALÎL" NE DEMEK? BEDÎÜZZAMÂN HZ.nin SİYASİLERE MEKTUPLARI
GERİ

İlk emir

Milâdî takvimle, 610 senesi Ramazan’ının 17. Pazartesi gecesiydi. Peygamber Efendimiz yine Hıra mağarasında bulunuyordu. Rabbine ibadet ederken, Cebrail Aleyhisselam geldi. Cenab-ı Hakkın ilk emrini (ilk âyet) getirmişti: “Oku! Her şeyi yaratan Allah’ın adıyla” Böylece Kâinatın Efendisinin (asm) “peygamberlik” vazifesi başlıyordu.

İnsanları hem dünyada, hem de âhirette mutlu edecek dinî esasları bildirmede “elçi” olan Peygamber Efendimiz:

“Ben okumak bilmem!” dedi.

Bunun üzerine Cebrail Aleyhisselam, Peygamber Efendimizi kucaklayıp sıktı ve emri tekrarladı: “Oku!”

Son Peygamberin cevabı yine aynıydı:
“Ben okumak bilmem!”

Aynı durum iki defa daha tekrarlandı. Her defasında Cebrail Aleyhisselam, “Oku!” diyor, Peygamber Efendimiz de okuma bilmediğini söylüyordu.

Dördüncüsünde Cebrail Aleyhisselam, “Alâk sûresi”nin ilk beş âyetini okudu. Âyetlerde Cenab-ı Hak meâlen şöyle buyuruyordu:

“Oku! Her şeyi yaratan Rabbinin adıyla ki, O, insanı pıhtışmış bir kandan yarattı! Oku! Ki senin Rabbin kalemle yazı yazmayı öğreten, insana bilmediğini öğreten, bol kerem ve ihsan sahibidir!” 

Peygamber Efendimiz de âyet-i kerimeleri tekrarladı.

İşte, Cebrail Aleyhisselam’ın tebliğ ettiği “Oku!” emr-i İlâhisi (Allahu Teâlâ’nın  emri) İslâm’da ilk emirdir. “Alâk” sûresinin ilk âyeti de Kur’an-ı Kerim’in ilk nâzil olan âyetidir.

İslâm’ın ilk emrinin “Oku!” olması ne kadar düşündürücüdür değil mi?

İlk emri “oku!” olan İslâmiyet, Allah hesabına ilim öğrenmeye büyük ehemmiyet vermiştir.

Peygamber Efendimizin (asm); “Beşikten mezara kadar ilim tahsil ediniz.” “İlim mü’minin yitik malıdır. Nerede bulursa almalıdır.” “İlim Çin’de de olsa gidip alınız!” beyanları Müslümanlara rehber olmuştur.