GERİ
HİLAFET NEDİR ?

Muhterem kardeşlerim bu bölümde Hilafetin ne olduğu ve Halifelik Edille-i Şeriyye dairesinde ele alınarak işlenmiştir.

Faydalı neticeler vermesini Cenab-ı Haktan niyaz ederiz.

Sa’y u gayret bizden, tevfik ve inayet Allah’dandır.