Tarih: 02-12-2016
GERİ

‘İslâm nişânı’ Besmele, şerh ve izah edildi

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri tarafından, Besmelenin binler sırlarından altı sırrına dair telif edilen “On Dördüncü Lem‘a’nın İkinci Makámı”, Molla Muhammed el-Kersî’nin kaleminden şerh ve izah edildi.

"Risale-i Nur’un gayet esrarlı, derin, ince, kıymetdar, hakikatlı, îcazlı, câmi‘ ve manevî zevkleri hâvî eserlerinden birisi" olarak bilinen bu bölümü okumak için, manen ve ruhen hazırlık gerektiği tavsiye ediliyor. Hz. Peygamber (asm) Efendimize ilk vahyedilen âyet olması bakımından da ayrı bir değer ifade ettiği belirtilen kitabın takdim yazısında; Besmele-i Şerife’nin, Mi’rac sırrını içinde barındırdığı, tükenmez bir kuvvet ve bitmez bir bereketle dolu olduğu anlatılıyor.

Besmelenin, İlâhî rahmet hazinesine anahtar olduğu kaydedilen takdim yazısında şu ifadeler yer alıyor:

“O hazinenin kapıcısı ise, Rahmeten li’l-âlemîn olan Resul-i Ekrem (asm)’dır. İnsanı bu hazineye ulaştıracak vasıta ise, rahmet-i mücesseme olan Resul-i Ekrem (sav)’in sünnet-i seniyyesine ittiba‘dır. O rahmet-i mücessemeye vesîle ise, salevât-ı şerîfedir. Öyleyse o hazine-i rahmete vâsıl olabilmek için, Besmele-i Şerîfe ile salevât-ı şerîfeyi elden bırakma.”