Tarih: 15-03-2017
GERİ

Devletin zirvesine beraberlik çağrısı

Semendel (eski Tahşiye) Yayınları tarafından, devletin üst kademelerindeki yetkililere gönderilen on altı maddelik mektupta; ülkenin emniyet ve istikrar içinde kalabilmesi için Kur’an ve hadîse önem verilmesi gerektiği vurgulandı.

Semendel (eski Tahşiye) Yayınları, devletin üst kademelerindeki yetkililere on altı maddelik bir mektup göndererek, ülkenin emniyet, asayiş ve istikrar içinde kalabilmesi için Kur’an ve hadise gereken önemin verilmesi talebinde bulundu. Devlete ve millete yönelik büyük tehlikelere dikkat çekilen mektupta; halihazırdaki şahıs, cemaat, cemiyet, parti, dernek ve vakıf merkezli oluşumların, ülke ve İslâm âlemi çapında birlik ve beraberliği sağlamadığı belirtilerek, herkesin Kur’an ve sünnet dairesine davet edilmesi gerektiği anlatıldı.

Cumhurbaşkanı, Başbakan, Başbakan Yardımcıları, Devlet Bakanları, Bakanlar, siyasî parti başkanları, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları ile Diyanet İşleri Başkanına gönderilen mektup, on altı ayrı konuda bilgilendirme yapıyor. Türkiye’deki cemaat ve cemiyetlerin öncelikle kendi kurum veya şahsiyetlerine davet yaptıkları hatırlatılan mektupta, Kur’an ve hadîsin bilfiil tedrisatı olmadan ortak bir zeminde buluşma imkânı bulunmadığı kaydediliyor.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri ile telif ettiği Risale-i Nur eserleri hakkında da bilgi verilen mektupta; Said Nursî’ye vâris olma iddiaları, vasiyeti, eserlerinin ümmet nazarındaki konumu, kendisine isnâd edilen bazı sözlerin; kitap, sünnet, icma’ ve kıyasa göre değerlendirilmesi gerektiği vurgulanıyor.

İslâm âlemi ve bütün dünya ülkelerinin maddî ve manevî esaret altında tutulduğu kaydedilirken; ulemâ ve devletin öncelikli olarak Kur’an ve hadisi millî eğitime ve hukuka hakim kılması ve gruplaşma ifade eden bütün “ci-cu”lu oluşumlar yerine kitap ve sünnet etrafında toplanmayı sağlaması halinde bütün bu esaret zincirlerinin kırılacağına dikkat çekiliyor.

Hac Suresinin 47. âyetinden çıkarılan işârî bir mânâya göre, bin senelik Kur’an hâkimiyetinin başlayacağı bir devrin yaklaştığı vurgulanan mektupta “Temennimiz budur ki; bu ayetin sırrına, Türkiye mazhar olsun ve bu faaliyet ve hareket, buradan başlasın, inşaallah” deniliyor.

Mektubun tam metni, Semendel Yayınları’nın “www.semendel.com”  adlı sitesinde yer alıyor.