Tarih: 12-05-2017
GERİ

Salât-ı Münciye (Salâten tüncînâ) okumak doğru mu?

Ekseriyetle Risâle-i Nûr camiasına mensup olanların, farz namazlardan sonra okuduğu “Salât-ı Münciye” (Salâten tüncînâ duâsı) hakkında, Osmanlıca basılmış Lemeât’ın son kısmında dikkat çekici tesbitler yer alıyor. Latince nüshalarda görülmeyen bu kısımda Üstâd Bedîuzzamân Saíd Nursî Hazretleri, içinde edebe ve hikmete aykırı, nâz ve muhâli barındıran duá olamayacağını belirtiyor.

Latince basılmış kitaplardaki Lemeát, “Anglikan Kilisesine Cevâb” bölümü ile son buluyor. Halbuki 1337 (1921) tarihinde Evkáf-ı İslâmiyye Matbaasında basılan bu eserin son tarafında Latince nüshalardan farklı olarak bir buçuk sayfa daha bulunuyor. “Mebhas / Duá muhâl hem ma‘sıyyet olmamalı.” başlığı ile yer alan bölümde şu ifadeler dikkat çekiyor:

Duá kat‘an samîmiyse kabûl olur, gehî aynen gehî ma‘nen.

Fakat şart-ı taleb de’b-i edeb, dâim olur lâzım. Edeb yoksa niyâz olmaz.

Tehevvüskârî, nâzvârî, ıtâbvârî duá olmaz. Muhâlî ya muhâlvârî, nizâm ve hikmete uymaz umûru istemek olmaz.

Nihâyetli emirde bir nihâyetsiz aded olmaz. “Bana ver aksá’l-gáyâtı” tecâvüzkârî bir nâzdır, niyâzî bir duá olmaz.

Aded-i ma‘lûmati’llâh veya mikdâr-ı makdûrât, duá mikyâsı kaldırmaz.

Meğer olsa kinâyet kesrete, o da niyyet ister, her dem niyyet bulunmaz.

Öte yandan, el yazması nüshalarda ve günümüzdeki akıllı telefonlara indirilen Risâle-i Nûr Külliyyâtı uygulamalarında da bu bölüm ekseriyetle yer alıyor. Altınbaşak Neşriyat’ın [http://www.risaleonline.com/risale-oku]

adresindeki sitede, Hüsrev hattı ile yazılan Sözler kitabının 377. sayfasında bu bölüm aynen korunmuş. Latince harflere çevrilen Lemeát nüshalarında ise bu bölümün neden kaldırıldığı hususunda ma‘kúl ve mantıklı bir îzáha rastlanamıyor.

Salât-ı Münciye hakkındaki bölümün Osmanlıca metni şöyle:


ﺩﻋﺎ ﻣﺤﺎﻝ ﻫﻢ ﻣﻌﺼﻴﺖ ﺍﻭﻟﻤﺎﻣﻠﻰ‌
ﺩﻋﺎ ﻗﻄﻌًﺎ ﺻﻤﻴﻤﻴﺴﻪ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻭﻟﻮﺭ، ﮔﻬﻰ ﻋﻴﻨًﺎ ﮔﻬﻰ ﻣﻌﻨًﺎ. ﻓﻘﻂ ﺷﺮﻁِ ﻃﻠﺐ ﺩﺃﺏِ ﺃﺩﺏ، ﺩﺍﺋﻢ ﺍﻭﻟﻮﺭ ﻟﺎﺯﻡ. ﺃﺩﺏ ﻳﻮﻗﺴﻪ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﻭﻟﻤﺎﺯ.
ﺗﻬﻮّﺳﻜﺎﺭﻯ، ﻧﺎﺯﻭﺍﺭﻯ، ﻋﺘﺎﺏ‌ﻭﺍﺭﻯ ﺩﻋﺎ ﺍﻭﻟﻤﺎﺯ. ﻣﺤﺎﻟﻰ ﻳﺎ ﻣﺤﺎﻝ‌ﻭﺍﺭﻯ، ﻧﻈﺎﻡ ﻭ ﺣﻜﻤﺘﻪ ﺍﻭﻳﻤﺎﺯ ﺍﻣﻮﺭﻯ ﺍﻳﺴﺘﻪ‌ﻣﻚ ﺍﻭﻟﻤﺎﺯ.
ﻧﻬﺎﻳﺘﻠﻰ ﺃﻣﺮده ﺑﺮ ﻧﻬﺎﻳﺘﺴﺰ ﻋﺪﺩ ﺍﻭﻟﻤﺎﺯ. ﺑﯖﺎ ﻭﻳﺮ ﺃﻗْﺼﻰ ﺍﻟﻐﺎﻳﺎﺗﻰ ﺗﺠﺎﻭﺯﻛﺎﺭﻯ ﺑﺮ ﻧﺎﺯﺩﺭ، ﻧﻴﺎﺯﻯ ﺑﺮ ﺩﻋﺎ ﺍﻭﻟﻤﺎﺯ.
ﻋﺪﺩِ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻠَّﻪ‌ ﻭﻳﺎ ﻣﻘﺪﺍﺭِ ﻣﻘﺪﻭﺭﺍﺕ، ﺩﻋﺎ ﻣﻘﻴﺎﺳﻰ ﻗﺎﻟﺪﻳﺮﻣﺎﺯ. ﻣﮕﺮ ﺍﻭﻟﺴﻪ ﻛﻨﺎﻳﺖ ﻛﺜﺮﺗﻪ، ﺍﻭ ده ﻧﻴّﺖ ﺍﻳﺴﺘﺮ، ﻫﺮ ﺩﻡ ﻧﻴّﺖ ﺑﻮﻟﻮﻧﻤﺎﺯ.
سوزلر - 867V

Bu ilmî açıklamalara göre, Semendel Yayınları olarak farz namazlardan sonra Salât-ı Münciye'nin (Salâten tüncînâ) okunmasını mü'min kardeşlerimize tavsiye etmiyoruz. Semendel Yayınları