Tarih: 07-11-2017
GERİ

Kumpas davası haberleri-1

"FETÖ gibi bölücü unsurların bu ülkede hayat bulmasının ana sebebi..."

"Tahşiyeciler Grubu"na kumpas kuran, aralarında kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ile eski emniyet müdürleri Ali Fuat Yılmazer, Yurt Atayün'ün de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandıkları davada karar geçen hafta çıktı. Mahkeme, sanık Hidayet Karaca'yı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği"suçundan 18 yıl, "iftira" suçundan 4 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 9 yıl olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık Ali Fuat Yılmazer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "iftira"suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti. Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl, "iftira" suçundan 4 yıl altışar ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan dokuzar yıl olmak üzere toplam 25 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Karar sonrası aynı gün FETÖ’nün kumpas kurduğu Tahşiye Yayınevi açıklama yaptı. “Bilindiği üzere 6 Nisan 2009 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen tarafından [herkül.org] isimli internet sitesinde, Tahşiye Yayınlarıyla arkadaşlarımızı hedef alan bir konuşma yayınlanmıştır.” denilen açıklamada,  “22 Ocak 2010 tarihinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon neticesi birçok vilâyetimizden, aralarında Molla Muhammed Doğan’ın da bulunduğu 122 kişi gözaltına alınıp, ‘El Kaide yanlısı radikal Mehmet Doğan (Tahşiye) Grubu’ suçlamasıyla birçoğu tutuklanmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

İşte o açıklama:

“Tarafımızdan yapılan şikâyet neticesi açılan, yaklaşık üç yıldır İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesinde devâm eden ve kamuoyunda “Tahşiye Kumpası” diye bilinen dava bugün itibarıyla sonuçlanmıştır. Sanıklar eylemlerine uyan gerekli cezaları almışlardır.

Bu vesile ile bir kere daha hatırlatmakta fayda var ki: 15 Temmuz 2016 darbe teşebbüsü ile gerçek yüzü kamuoyunca da görünen ve dış güçler nâmına bu ülke aleyhine çalıştığı ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü; Kur’an’ı, Hadîsi, bu milletin dînî duygularını ve ülkede itibar kazanan Risale-i Nur mesleğini tahrif ve istismar ederek kitleler nezdinde taban tutmuş ve aynı zamanda devlet içinde paralel yapılanmaya başlamıştır. Belli bir güce eriştikten ve medya yapılanmasını da tamamladıktan sonra Kur’an’ı, Hadîsi ve Risale-i Nur mesleğini alenen bozmakta beis görmemiştir. Saman altından su yürüterek milletin káhir ekseriyetini kandırmaya muvaffak olan örgüt elebaşısı, kendince uygun şartların oluştuğuna kàni olduktan sonra maskesini indirerek pervasızca dinde tağyîr ve tahrîbâtlarına başlamıştır.

Kelime-i tevhîdden “Muhammedün Resûlüllâh”ı çıkarması; Hıristiyan ve Yahûdîlerin Cennetlik olduklarını söylemesi; fakir fukaranın hakkı olan zekât, kurban ve sadakaları örgüte bir gelir kaynağı olarak eklemesi; bir emr-i İlâhî olan tesettürü “fürûât” diye küçümsemesi, Müslüman bir kızla bir Hıristiyânı evlendirerek bir hükm-i İlâhîye alenen karşı gelmesi, resmî bir banka kurarak Müslümanların fâize karşı direncini kırması, sâdeleştirme adı altında Kur’ân’ın bu zamanda mühim bir tefsiri olan Risâle-i Nûrları tağyîr ve tahrîf etmesi, Kur’an ve Hadîse karşı işlediği cinayetlerden birkaçıdır. Bu örgütün dînimizle berâber devletimizin, milletimizin, bütün İslâm devletlerinin ve kısaca bütün ümmet-i Muhammed’in hukuku ile 1400 yıllık an’ane-i İslâmiyeyi sinsice ayaklar altına almaları da üzerinde durulması ve ilmen karşı konulması gereken diğer hususlardır.

Gerek örgütün devlet içindeki paralel gücü ve gerekse dış mihraklardan gelen ekonomik ve istihbârî destekler sâyesinde ise hemen hemen bütün dinî gruplara ve STK’lara sızılarak kontrol altına alınmış, dolayısıyla da yaptıkları din bozgunculuğuna karşı yükselebilecek sesler kaynağından kesilmiştir.

Bu gerçek ortada iken; Diyânet İşleri Başkanlığı, İlâhiyât Fakülteleri, tarikatlar ve sivil toplum kuruluşlarının suskunluğu ve bu örgütü alkışlaması karşısında; canları ve hürriyetleri pahasına hakkı ve hakikatı savunmak, bizim gibi bir avuç insana kalmıştır. Bu durumu yıllar öncesinde tesbît eden Molla Muhammed Doğan Hocamız ve arkadaşları ise bu tehlikeli gidişe sessiz kalmanın vebâlinden kurtulabilmek adına, örgütün tahrîfât ile bozduğu Kur’an ve Hadis mesleğini icma-i Sahabe ve kıyas-ı Sahabe ve dolayısıyla bütün an’ane-i İslamiyye ile açıklayarak ortaya koymuş; dünyâyı kontrol altında tutan bir gizli komitenin Türkiye ayağını teşkil eden FETÖ ve benzeri örgütlenmelerin dinî sahadaki tahrîfâtını ilmî eserler neşrederek Tahşiye Yayınları ile kamuoyuna arz etmiştir. Bu yüzden de FETÖ’nün hedefine girmiştir. Önce sızılan Risale-i Nur gruplarını kullanarak Tahşiye’ye yönelik karalama kampanyası başlatan FETÖ, o yolla bizi susturamayınca; bu sefer de devlet içindeki paralel yapılanma gücünü kullanarak üzerimize gelmiştir.

Ağırlıklı olarak Emniyet Teşkilâtında kümelenen örgüt üyeleri, Pensilvanya’daki liderlerinden aldıkları talimatla devletin imkân ve silâhlarını kullanarak bizlere karşı kumpas kurmuşlardır. Neticede örgütün özel mahkemede açtırdıkları davada Molla Muhammed Doğan ve arkadaşlarının beraat etmesi, bugün karara bağlanan davada ise kumpasçı emniyet mensublarıyla örgütçü basın mensublarının mahkûm olması, bu konu üzerindeki sis perdesini kaldırmıştır.

Bilindiği üzere 6 Nisan 2009 tarihinde Fetullahçı Terör Örgütü elebaşısı Fetullah Gülen tarafından [herkül.org] isimli internet sitesinde, Tahşiye Yayınlarıyla arkadaşlarımızı hedef alan bir konuşma yayınlanmıştır. Konuşmada gösterilen hedef, örgütün amiral gemisi Zaman gazetesinde çıkan yazılar ve Samanyolu Televizyonundaki dizilerle daha da belirgin hale getirilmiştir. Kısa adı PDY/FETÖ olan Fetullahçı Terör Örgütünün Adliye, MİT, Emniyet ve Jandarma İstihbârât Teşkilâtına sızmış elemanlarının yalan ve iftiralarıyla 22 Ocak 2010 tarihinde bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Bu operasyon neticesi birçok vilâyetimizden, aralarında Molla Muhammed Doğan’ın da bulunduğu 122 kişi gözaltına alınıp, “El Kaide yanlısı radikal Mehmet Doğan (Tahşiye) Grubu” suçlamasıyla birçoğu tutuklanmıştır.

Hakkımızda açılan davada ana suçlama unsuru olan ve arkadaşlarımızdan birine ait mekânda bulunan bomba ve mühimmatların Kumpasçılar tarafından konulduğunun anlaşılması üzerine Bakırköy 3. Ağır Cezâ Mahkemesi bizim hakkımızda oy birliği ile beraet kararı vermiştir. Bu karar aynı şekilde Yargıtay 16. Cezâ Dairesi tarafından da oy birliği ile tasdik edilmiştir.

Bakırköy 3. Ağır Cezâ Mahkemesinde duruşmalarımız devâm ederken yaptığımız şikâyet üzerine, bugün karara bağlanan dava ile ilgili olarak İstanbul Emniyet Teşkilatı birimlerinde kumpasa karışanlar hakkında soruşturma başlatılmıştır. Bunların bir kısmı tutuklu ve bir kısmı da firârî olmak üzere 33 kişi hakkında 2014 yılında açılan soruşturma bugün mahkemenin kararıyla sonuçlanmıştır.

Yukarıda arz ettiğimiz üzere, bizim bu örgütle şahsî bir mes’elemiz olmamıştır. Paylaşamadığımız bir menfaat de söz konusu değildir. Dolayısıyla, bu örgütle bizi karşı karşıya getiren husus, bunların Kur’an’ı, Hadîsi ve Risale-i Nur’u tahrif etmesinden kaynaklanmıştır. Nitekim, Molla Muhammed Doğan Hocamız bu dava için verdiği savcılık ifâdesinde aynen şunları söylemiştir:

“Bu dava benim şahsıma yapılmış bir dava olsaydı davamdan vazgeçerdim, ancak bu şahsıma ait bir dava değildir; ancak Kuran'a ve Hadis'e bağlılığımdan dolayı ecnebi bir örgüt Yahudi ve Hristiyanları temsil ederek buradaki bir maşayı kullanarak Kur’an'a tecavüz, Kur’an ve Hadis'e tecavüz, dolayısı ile bütün Müslümanların hukukuna tecavüz ve bütün İslâm milletlerine tecavüz olduğundan dolayı ben bu haktan vazgeçmem. Şayet vazgeçtiğim takdirde, Kuran'dan ve Hadisten, ve Müslümanların hakkından vazgeçiyorum demektir. Bundan böyle ben hukuk-i âmmeden dolayı (İlâhî ve beşerî hukuk) vazgeçtiğim takdirde hem İlâhî hukuka ve tüm Müslümanların hukukuna tecavüz etmiş oluyorum. Bu tecavüze girmemek için ve bu hak da bana ait olmadığı için, sesim giderse bütün dünyaya bağırarak diyorum ki: Kur’an hesabına, bütün millet-i İslâm adına bu davayı başımıza açanlardan davacı ve şikâyetçiyim. Davadan vazgeçmem ise Müslümanlığımdan, imanımdan ve İslâm milletinden vazgeçmem demektir. Bu sebeplerle, beni ve sırf beni sevdiği için diğer birtakım arkadaşlarımı bu şekilde asılsız ve mesnetsiz deliller uydurarak hürriyetten yoksun kalmama ve beni sevenlerin de hürriyetten yoksun kalmasına sebebiyet veren tüm kişi ve bu kişileri kullanarak tarafımıza bu suçlamaları isnat eden şahıslardan davacı ve şikâyetçiyim."

Gerek mahkemeler esnâsında, gerek hapishanede ve gerekse tahliyemizden sonra her vesileyle, “Bize kumpas kuranlar yaptıkları din bozgunculuğundan dönerek özür dileyip pişman olurlarsa, şahsî haklarımızdan ve şikâyetlerimizden vazgeçeceğimizi” defalarca söyledik. Ancak, değil nedâmet ve özür dilemek, “Eğer elimize fırsat geçse aynısını yine yaparız. Ayrıca şartlar müsâit olup da devran döndüğünde başta müştekiler olmak üzere bu davada dahli ve imzası olan herkesi hapse sokacağız. Bu böyle biline” diye pervâsız bir tavır sergilemişlerdir. Dolayısıyla bize de, “Adaletin kestiği parmak acımaz” demekten başka bir şey kalmıyor.

Millet ve devlet olarak yeni bir 15 Temmuz tecrübesi yaşamamak, millî birliğe zarar verici bu tür örgütlerin yeşerme zemini bulamaması için, Molla Muhammed Doğan hocamız ve arkadaşları olarak başta devlet ricâli olmak üzere herkese şu hususları belirtmek isteriz:

FETÖ gibi bölücü unsurların bu ülkede hayat bulmasının ana sebebi, millî birlik ve beraberliğimizin temel harcı olan İslâm inancına sonradan sokulan ve parçalanmayı kolaylaştıran yanlış bilgilenmedir. Bir daha aynı tehlikeye düşülmemesi için, dinimizin ana kaynağı olan “1. Kitab, yani Kur’an, 2. Sünnet, yani hadîsler, 3. Sahabe-i kirâmın icmâsı, 4. sahabe-i kiramın kıyâsı” devlet tarafından ele alınarak ders verilmelidir. Çünkü, FETÖ gibi bir sürü örgüt Kur’an ve Hadîsi, icma-ı sahabe ve kıyas-ı sahabeden kopararak kendi anlayışlarını ön plana çıkarmış ve ümmet içinde parçalanmaya yol açmışlardır. Devletin vazifesi işte bütün bu meslek ve meşrebleri bu dört unsura hizmetçi ettirmek, hiçbir kişi ve kuruluşun bunların yerine geçmesine zemin bırakmamaktır.

Ümmet içindeki bütün meslek, meşreb ve mezhebler bu dört unsurdan çıktığı için, bunlara karşı hiçbir meslek, meşreb ve mezheb mensubu i’tirâz edemez. Bu unsurlar müttehid, mütesânid, bir ve beraber olan bir İslâm toplumunun kopmayan ve parçalanmayan bir harcı olur. Bu da ümmetin birlik ve berâberliğini teminle mükellef olan İslâm devletlerinin elini büyük ölçüde kuvvetlendirecektir. Meslekler ve meşrebler Kur’ân ve Hadîse hadim olmalı, yerine geçmemelidir. Elhasıl: Kur’an âyine ister; vekil istemez.”

Odatv.com

Kaynak: http://odatv.com/feto-gibi-bolucu-unsurlarin-bu-ulkede-hayat-bulmasinin-ana-sebebi...-0611171200.html

'Tahşiyecilere kumpas' davasında karar

İSTANBUL 

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ''Tahşiyeciler grubuna'' kumpas kurduğu gerekçesiyle aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ile kapatılan Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23'ü tutuklu 33 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına, tutuklu sanıklar ile müştekiler katıldı. 

Mahkeme Başkanı Ali İhsan Horasan, davayı karara bağlayacaklarını belirterek, sanıklara son sözünü sordu. Sanıklar, haklarındaki suçlamaları kabul etmeyerek, beraatlerini talep etti.

Sanık Yılmazer, "Burada sanık olarak bulunmaktan şeref duyuyorum." dedi. 

Sanık Karaca ''Hayali bir dizide geçen kelimeler ile 3 yıldır tutuklu yargılanıyorum. Başından beri yaşadığım bu süreç kaderim ise kederlenmeye gerek yok." diye konuştu. 

Eski Emniyet Müdürü Sanık Yurt Atayün ise ''Kapalı devreden çıkıyoruz, söz şimdi başlıyor." ifadelerini kullandı. 

Yaklaşık iki yıldır süren yargılamayı karara bağlayan heyet, sanık Hidayet Karaca'yı, "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, "iftira" suçundan 4 yıl 6 ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 9 yıl olmak üzere toplam 31 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Heyet, sanık Ali Fuat Yılmazer'i "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl, "iftira" suçundan 4 yıl 6 ay olmak üzere toplam 16 yıl 6 ay hapis cezasına mahkum etti.

Mahkeme heyeti, eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'e ise "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12'şer yıl, "iftira" suçundan 4 yıl altışar ay, "resmi belgede sahtecilik" suçundan dokuzar yıl olmak üzere toplam 25 yıl altışar ay hapis cezası verdi. 

Heyet, sanıklar Fetullah Gülen ve eski Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyasını, ifadeleri alınamadığı için ayrılmasına karar verdi.

25 sanığa "üye olmak" suçundan 12 yıl 

Heyet, suç tarihinde İstanbul'da görevli eski emniyet müdürleri sanıklar Ali Fuat Yılmazer, Tufan Ergüder, Erol Demirhan, Yurt Atayün, Ömer Köse, Ertan Erçıktı, Bayram Özbek ile diğer sanıklar Mustafa Kılıçarslan, Kazım Aksoy, Ekrem Çelik, Ahmet Öztürk, Ufuk Yıldırım, Yasin Koyuncu, Ali Cihan, Hüseyin Nohut, Tolga Güzeltaş, Adem Akpınar, Mehmet Ali Doğan, Mustafa Altunbulak, Halit Akbulut, Yakup Ergün, Abdullah Seyit Ateşçi, Selçuk Ocaktan, Talat Burak Karaltı ve Aytekin Ağören'i, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 12 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Aynı zamanda Ankara'daki "FETÖ'nün çatı davasında" yargılanan sanık kapatılan Samanyolu TV Grubu Başkanı Hidayet Karaca'yı "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl hapis cezasına çarptıran heyet, sanıklar eski polisler Mustafa Uyanık, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Çetin Öztürk ve Recep Güleç'i "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme" suçundan 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. 

"İftira" suçu 

Sanıklar Karaca, Yılmazer, Ergüder, Demirhan, Atayün, Köse'nin de aralarında bulunduğu 18 sanığın "iftira" suçundan ikişer yıl hapis cezasıyla cezalandırılmasına hükmeden mahkeme heyeti, bu suçun işlenişi ve birden fazla kişiye karşı işledikleri gerekçesiyle cezanın 4 yıl 6 aya yükseltilmesine karar verdi.

"Resmi belgede sahtecilik" suçundan dokuzar yıl

Mahkeme heyeti, sanıklar Karaca, Ergüder, Atayün ve Köse'nin de aralarında bulunduğu 12 sanığı "resmi belgede sahtecilik" suçundan dörder yıl hapis cezasına çarptırdı. Heyet, suçun işlenişi, birden fazla kere işlenmesi gerekçeleriyle verilen cezayı dokuzar yıla çıkardı.

Heyet, "sanıklara verilen cezaların haddi, yasal engel, yargılamadaki davranışları, pişmanlıklarına delalet edecek hiçbir olumlu hususun gözlemlenmemesi, mahkemeye yönelik olumsuz ve tutumsuz davranışları" göz önünde bulundurarak, sanıklar hakkında herhangi bir ceza indirimine gitmedi. 

Ergüder'e "hükmen tutuklama"

Kararında 6 sanığın "iftira", 1 sanığın ise "resmi belgede sahtecilik" suçundan beraatine karar veren mahkeme heyeti, aralarında Karaca ve eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 23 sanığın tutukluluk halinin devamını kararlaştırdı. 

Mahkeme heyeti, tutuksuz sanıklar eski Emniyet Müdürü Tufan Ergüder'in de aralarında bulunduğu 3 sanığın "verilen cezaların süresi, dosyadaki mevcut delil durumu, kaçma ihtimali bulunması, bu aşamada adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalması" gerekçesiyle tutuklanmasına hükmetti.

Böylece sanıklardan Hidayet Karaca 31 yıl 6 ay, eski Emniyet Müdürü Ali Fuat Yılmazer 16 yıl 6 ay, eski emniyet müdürleri Tufan Ergüder, Yurt Atayün ve Ömer Köse ise 25 yıl altışar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Böylece, mahkemenin bu kararının ardından, FETÖ'nün yaptığı iddia edilen kumpaslarına yönelik açılan davalarda ilk karar açıklanmış oldu.

'Sanıklar eylemlerine uyan gerekli cezaları almışlardır'

Davanın müdahili Tahşiye Yayınevi sahibi Mustafa Kaplan, şunları kaydetti:

"Sanıklar eylemlerine uyan gerekli cezaları almışlardır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile gerçek yüzü kamuoyunca da görünen ve dış güçler namına bu ülke aleyhine çalıştığı ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü, Kur’an’ı, Hadisi, bu milletin dini duygularını ve ülkede itibar kazanan Risale-i Nur mesleğini tahrif ve istismar ederek kitleler nezdinde taban tutmuş ve aynı zamanda devlet içinde paralel yapılanmaya başlamıştır. Belli bir güce eriştikten ve medya yapılanmasını da tamamladıktan sonra Kur’an’ı, Hadisi ve Risale-i Nur mesleğini alenen bozmakta beis görmemiştir. Saman altından su yürüterek milletin kahir ekseriyetini kandırmaya muvaffak olan örgüt elebaşısı, kendince uygun şartların oluştuğuna kani olduktan sonra maskesini indirerek pervasızca dinde tağyir ve tahribatlarına başlamıştır."

Muhabir: Muhammed Enes Can,Mustafa Hatipoğlu,Hüseyin Kulaoğlu

Kaynak: http://aa.com.tr/tr/gunun-basliklari/tahsiyecilere-kumpas-davasinda-karar/955474

Kumpasa ceza yağdı

İstanbul’da FETÖ’ye açılan ilk dava sonuçlandı. Tahşiye cemaatine kumpas davasında Hidayet Karaca 31 yıl, 30 polis ise 6 yıldan 25,5 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı

Tahşiye davası iki yıl önce İstanbul'da açılmıştı. Dava aynı zamanda Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik İstanbul'da açılmış ilk dava olma özelliğine sahip. FETÖ lideri Fetullah Gülen'in talimatıyla Tahşiye Cemaati'nin haksız suçlamalarla hedef alınmasına ilişkin davada, FETÖ üyeleri bu cemaatin üst düzey isimlerini basın yayın yoluyla hedef gösterip adli süreçle kıskaca almaya çalışıyordu. O davanın son duruşmasında ise karar çıktı. Eski Samanyolu Yayın Grubu Başkanı Hidayet Karaca "FETÖ yöneticiliği", 8'i emniyet müdürü 25 polis ise "üyelik" suçundan mahkûm oldu. 5 polis "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" ceza aldı. Karaca'ya toplam 31 yıl hapis cezası verilirken, 30 polis ise 6 yıldan 25,5 yıla kadar çeşitli oranlarda hapis cezasına çarptırıldı. Elebaşı Fetullah Gülen ile firari eski emniyet müdürü Mutlu Ekizoğlu'nun dosyası, ifadeleri alınamadığı için ayrıldı. Yargılaması iki yıldır süren dava, İstanbul'da FETÖ'ye açılan ilk davaydı.

25 POLİS FETÖ ÜYESİ
Eski emniyet müdürleri Yurt Atayün, Ömer Köse ve Tufan Ergüder'e ayrı ayrı FETÖ üyeliği suçundan 12, "iftira" suçundan 4.5, "resmi belgede sahtecilik" suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 25.5 yıl hapis cezası verildi. Eski emniyet müdürü Ali Fuat Yılmazer de FETÖ üyeliği ve "iftira" suçlarından toplam 16.5 yıl hapis cezasına mahkum edildi. Eski polisler Mustafa Uyanık, Rıfat Arslan, Erdem Kısa, Çetin Öztürk ve Recep Güleç, "örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemekten" 6 yıl hapis cezası aldı. Bu 5 polis dışındaki 25 polis, FETÖ üyesi olarak mahkûm edilmiş oldu.

TAHŞİYE YAYINEVİ SAHİBİ: ADALETİN KESTİĞİ PARMAK ACIMAZ
Kararın açıklanmasının ardından Tahşiye Yayınevi sahibi Mustafa Kaplan, yazılı açıklama yaptı: Kaplan'ın açıklaması özetle şöyle: "Sanıklar eylemlerine uyan gerekli cezaları almışlardır. 15 Temmuz darbe teşebbüsü ile gerçek yüzü kamuoyunca da görünen ve dış güçler namına bu ülke aleyhine çalıştığı ortaya çıkan Fetullahçı Terör Örgütü; Kur'an'ı, Hadisi, bu milletin dini duygularını ve ülkede itibar kazanan Risale-i Nur mesleğini tahrif ve istismar ederek kitleler nezdinde taban tutmuş ve aynı zamanda devlet içinde paralel yapılanmaya başlamıştır. Sanıklar değil nedâmet ve özür dilemek, 'Eğer elimize fırsat geçse aynısını yine yaparız. Ayrıca şartlar müsâit olup da devran döndüğünde başta müştekiler olmak üzere bu davada dahli ve imzası olan herkesi hapse sokacağız. Bu böyle biline' diye pervâsız bir tavır sergilemişlerdir. Dolayısıyla bize 'Adaletin kestiği parmak acımaz' demekten başka bir şey kalmıyor."

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/gundem/2017/11/04/kumpasa-ceza-yagdi