Hacı Hulûsi Bey-İhlas Dersi 1.Düstur-1

Molla Muhammed DOĞAN Hocamızın yapmış olduğu 21. Lem'a İhlâs Risalesi 3.Düstur

Molla Muhammed El-Kersi'den Kuran'ın Mesleği Dersi
Molla Muhammed el-Kersi'nin Yapmış Olduğu Nazarları Kur'ân'a Çevirmeli Muhteviyatlı Dersidir

Molla Muhammed el-Kersi'nin Şahs-ı Maneviye'ye Dair Sesli Dersi (21.Lem'a İhlas Risalesi 2. ve 3. Düstur)

Molla Muhammed el-Kersî'nin yapmış olduğu 21. Lem'a İhlâs Risalesi 2.Düstur