Placeholder
  • Thumbnails
MİR’ÂTÜ’L-CİHÂD-2
Fiyat27.50 TL
Adet

Kod no: 2303 ISBN: 978-605-5620-19-6

376 sayfa, şamua kâğıt, 13,5 x 19,5 cm ebadında, yaldızlı karton kapak. (Rahle Yayınları)

Muhammed Doğan

Cihad farizasının ebediyeti. İ’lâ-yı kelimetullah (Kur’an’ın hakimiyeti) uğruna canını feda etmenin sevab ve mükâfatı. Cihada taraftar veya karşı olmanın şeriattaki hükmü. Tasavvuf büyükleri, Bediüzzaman Said Nursî ve birinci talebesi Hacı Hulûsi Yahyagil’in maddî ve manevî cihadları.

                                                                                                                                         بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ

Bu eser 0n iki fasıldan ibarettir. BİRİNCİ FASIL : Cihâdın ebediyyeti. İKİNCİ FASIL : Cihâd, i’lâ-yi kelimetullah (Kur’ân’ın hâkimiyyeti) için yapılmalıdır.ÜÇÜNCÜ FASIL : Allah yolunda cihâd edenin sevâb ve mükâfâtı. DÖRDÜNCÜ FASIL : Nusret, zafer ve ákıbet yalnız Müslümanlarındır. BEŞİNCİ FASIL : Allah yolunda şehîd olmanın fazîleti. ALTINCI FASIL : Cihâda tarafdâr olmak dînin emridir. Cihâdı istememek ise nifâkın alâmetidir. YEDİNCİ FASIL : Gerçek mü’min, hem canıyla, hem de malıyla Allah yolunda cihâd edendir. SEKİZİNCİ FASIL : Cihâdı ikáme etmenin semerâtı. DOKUZUNCU FASIL : Cihâdı terk etmenin dünyâ ve âhiretteki vahîm netîceleri. ONUNCU FASIL : Sahâbe-i Kirâmın cihâd aşkı. ON BİRİNCİ FASIL : Rüesâ-i ehl-i tasavvufun cihâd hakındaki beyânât ve icrâatları ON İKİNCİ FASIL : Asrımızın müceddidi Üstâd Bedîüzzamân Hazretleri ve onun birinci talebesi olan Hacı Hulûsî Bey merhûmun dîn-i İslâm uğrunda maddî ve ma’nevî cihâdları. Rahle Yayınları