• BüNYAMIN ATEŞ Bismillah her hayrın başıdır

    Gazetede çıkan son yazımın tarihi 27 Nisan 1992’dir. Bu tarihten sonra birkaç...

    Yazının Devamı 02.01.2015
BüNYAMIN ATEŞ GERİ

Yazar, Bünyamin ATEŞ hakkında

Bünyamin Ateş 1950 yılında Yozgat’ın Boğazlıyan ilçesi Uzunlu kasabasında doğdu. İlk ve orta öğrenimini memleketinde okudu. 1974’te, yüksek öğrenimini hâlen Marmara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesine dönüşen İstanbul Yüksek İslâm Enstitüsünde tamamladı. 1976 yılında yedek subay olarak askerliğini Manisa’da tamamladı. Askerlik dönüşü daha önce amatörce yazılar yazdığı Yeni Asya gazetesinde basın mesleğine atıldı. Muhabirlik, foto muhabirliği, musahhihlik, sayfa sekreterliği, yazarlık, yazı işleri ve genel yayın müdürlüğü gibi bu mesleğin her dalında çalıştı. Mehmet Dikmen’le müştereken Peygamberler Tarihi; Mustafa Kaplan ve Burhan Bozgeyik’le ortaklaşa 12 ciltlik Yakın Tarih Ansiklopedisi’ni yayınladı.

Yeni Asya gazetesinin Genel Yayın Müdürlüğünü yaparken arkadaşları Mustafa Kaplan, Burhan Bozgeyik, Ali Fuat Ural ve Tahir Aka ile birlikte 27 Nisan 1992’de istifa ederek basın mesleğinden ayrıldı. 1993’te memleketinde “Molla Muhammed” nâmıyle anılan Mehmed Doğan Hocayla tanışarak onunla birlikte îmân ve İslâmiyet hizmetine devam etti.

Kur’ân, Hadîs, Tefsîr, Fıkıh, Akaid ve Risâle-i Nûr'a vâkıf olan Mehmed Doğan Hoca’nın, kıymetli fikir ve düşüncelerinin dar bir dâirede kalmasının doğru olmadığı noktasında arkadaşlarıyla birlikte bir kanaata vardı. Mehmet Doğan Hoca’nın da tasvîbi ile 29 Mart 2003'te kitâb neşriyâtı için önce Mustafa Kaplan adına BMB Yayın, Kâğıt, Turizm, Pazarlama Anonim Şirketi kuruldu. Bu şirketin ilk markası olarak belirlenen Tahşiye Yayınları, önce "el-Cihâd" kitabı ile "Kader Risâlesi ve Hâşiyesi" isimli eseri yayınladı. Arkasından 1 Haziran 2004'te şirketin ortakları arttırıldı ve statüsü limited şirkete çevrildi. Şirketin kurucuları Burhan Bozgeyik, Mustafa Kaplan ve Bünyamin Ateş’in isimlerindeki ilk harflerden oluşturulan BMB, şirket adı olarak tescil edilirken; Tahşiye Yayınları ve Rahle Yayınları da ürünlerin birer markası oldu. Bunlara sonraları Cihangir (2013'ten itibaren isim değişikliği ile Cihangiran) Yayınları eklendi. Onlarca orijinal eserle kitap dünyasına damga vuran yayınlarımız, -mensupları hapislere sokulmak suretiyle önü kesilmek istense de- büyük bir azim ve kararlılık içinde alnı açık ve başı dik olarak neşriyatına devam etmektedir.